​آب کتری را بیش از چند دقیقه نجوشانید!

نوشته شده توسط: AQUAPROFILTER انتشار یافته در: تصفیه آب تاریخ ایجاد: 2018-10-09 تعداد بازدید: 1024
​آب کتری را بیش از چند دقیقه نجوشانید!
بسیاری از افراد، برای از بین بردن آلودگی های احتمالی آب آشامیدنی، اقدام به جوشاندن آن می کنند و سپس آن را به صورت بطری در یخچال برای موارد مصرفی نگهداری می کنند.
اما جوشاندن آب، نیترات آن را از بین نمی برد. بلکه به دلیل تبخیر آب در حین جوشش، میزان نیترات آب به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
همچنین ضد عفونی کننده های شیمیایی مانند کلر نیز توانایی از بین بردن نیترات را ندارند. بنابراین به هیچ وجه آب کتری را به مدت زیادی نجوشانید و یا اگر جوشاندید، حتما آن را تعویض کنید.
​آب کتری را بیش از چند دقیقه نجوشانید!
نیترات ترکیبی است که در مقادیر کم نیز می تواند منجر به سرطان های مختلف شود.

جوشاندن آب حتی آلاینده های شیمیایی نظیر کلر افزوده شده به آب را نیز از بین نمی برد و بهترین و سریع ترین روش، استفاده از دستگاه_تصفیه_آب دارای سیستم RO یا اسمز معکوس می باشد.